Едуард Александър Буше

Едуард Александър Буше

През 1876 г. Едуард Александър Буше става първият афроамериканец, спечелил докторска степен в Съединените щати.

Луис Лики

Луис Лики

Луис Лики, със съпругата си Мери, беше известен палеоантрополог, който допринесе значително за световните познания за ранните предци на човечеството.