Хвойна Сера

Хвойна Сера

Разгледайте този профил на испанската мисионерка Juniper Serra, която построи няколко мисии в Калифорния и работи неуморно, за да ги поддържа, в Biography.com.

Мария Магдалена

Мария Магдалена

Мария Магдалена беше основна библейска фигура в Новия завет, чиято роля в развитието на християнството продължава да бъде обсъждана и обсъждана.