Vladimir Putin

Vladimir Putin

Владимир Путин беше президент на Русия от 2000 до 2008 г. и беше преизбран за президент през 2012 г. Преди това той беше министър-председател на Русия.