Мао Дзе-дун

Мао Дзе-дун

Мао Дзе-дун (също изписван Цзедун) е главният китайски марксистки теоретик, войник и държавник, който ръководи Културната революция на своята нация.