Джон Калвин

Джон Калвин

Жан Калвин, приемникът на Мартин Лутер като виден протестантски богослов, оказва силно влияние върху основните доктрини на протестантството. Научете повече за неговия живот и кариера в Biography.com.