Оливър Сакс

Оливър Сакс

Неврологът и автор Оливър Сакс е написал множество трудове за пациенти с често необичайни състояния. Заглавията му включват „Пробуждания“ и „Човекът, който обърка жена си с шапка“.