Франц Кафка

Франц Кафка

Авторът Франц Кафка изследва човешката борба за разбиране и сигурност в своите романи като „Америка“, „Процесът“ и „Замъкът“.