майка Тереза

майка Тереза

Майка Тереза ​​е основател на Ордена на мисионерките на милосърдието, римокатолическа конгрегация на жени, посветени на подпомагането на бедните. Считана за един от най-големите хуманитаристи на 20-ти век, тя беше канонизирана като Света Тереза ​​от Калкута през 2016 г.