Дж. Алън Хайнек

Дж. Алън Хайнек

Американският астроном Дж. Алън Хайнек е най-известен с изследванията на неидентифицирани летящи обекти и усилията за насърчаване на 'уфологията' като законно научно занимание.